Shirt & Share ปักหัวใจไว้ที่เสื้อ ร่วมช่วยเหลือเพื่อให้น้องมีเสื้อใหม่

คนบางคนอาจเกิดมาโชคดีกว่าคนอีกหลายคน เขาอาจร่ำรวยกว่า หน้าตาดีกว่า การศึกษาสูงกว่า มีหน้าที่การงานที่มั่นคงกว่า แต่เราเชื่อว่าทุกคนล้วนเกิดมาพร้อมโอกาส โอกาสที่จะมีความสุขในชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน โอกาสนั้นสร้างได้และสามารถหยิบยื่นให้แก่กันได้ ขอโอกาสอีกสักครั้งที่เราเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่…เพื่อใครสักคน นอกเหนือจากการอยู่เพื่อตัวเอง

เมื่อหลายปีก่อน มีหนังโฆษณาอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมดูแล้วแอบน้ำตาซึม ยังแอบจำคำพูดซึ้งๆ ในหนังเรื่องนั้นได้ดี

“ชีวิตที่มีค่า ไม่ใช่ชีวิตที่ร่ำรวย มีเกียรติ หรือว่าอายุยืน แต่ชีวิตที่มีค่าคือชีวิตที่ตัวเราเป็นคนมีคุณค่า และทำให้ชีวิตคนอื่นมีค่า”

Logo with SMโอกาสในการทำสิ่งดีๆ ให้กับคนที่เรารักและหวังดีสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่และทุกเวลา มันคงดีไม่ใช่น้อยถ้าเราสามารถบอกรักใครสักคนด้วยการแบ่งปันสิ่งที่มีค่าให้กับเขาแล้วรู้สึกดีไปด้วยกัน นี่คือจุดเริ่มต้นของการก่อการดีกับโครงการ Shirt & Share โครงการเพื่อสังคมที่สะท้อนความหมายของการคำว่า “แคร์” ด้วยการ “แชร์” หรือแบ่งปันให้กันและกัน

ที่ผ่านมาเราอาจใช้เงินซื้อเสื้อผ้าและสิ่งของต่างๆ มากมายให้กับตัวเอง แต่การซื้อครั้งนี้จะเปลี่ยนไปจากเดิม เพราะเสื้อหนึ่งตัวที่คุณซื้อให้กับตัวเอง Shirt & Share จะนำรายได้นี้ไปจัดสรรเพื่อซื้อเสื้ออีก 3 ตัวให้แก่น้องๆ ในโรงเรียนชนบท

Buy 1 Give 3  for a Happier Child ซื้อเพียงหนึ่ง แต่ให้ถึงสาม เพื่อความสุขของเด็กคนหนึ่งที่ได้ใส่เสื้อตัวใหม่ไปโรงเรียน

“Caring, Sharing and Feeling Good Together”

Who are we?

เราคือกลุ่มผู้ประกอบการภายใต้โครงการ SME Six Senses ของธนาคารกสิกรไทย ผู้ริ่เริ่มโครงการ Shirt & Share เป็นการทำ Social Commerce ขายสินค้าผ่านเครื่องมือทางดิจิตอล และการประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดีย โดยไม่มุ่งหวังทำกำไรจากการขายสินค้าแต่อย่างใด หากแต่เรามุ่งหวังให้เกิดการแบ่งปันน้ำใจคืนกลับสู่สังคม

พวกเราทุกคนต่างมีกิจการเป็นของตัวเอง ตั้งแต่โรงพิมพ์ ค้าวัสดุก่อสร้าง เคมีภัณฑ์ โรงแรม เอเจนซี่โฆษณา ฯลฯ โลกธุรกิจของพวกเราทุกคนล้วนเป็นการซื้อมาขายไปบนโลกออฟไลน์ทั้งสิ้น เรารวมตัวกันเฉพาะกิจโดยใช้ศักยภาพที่เรามี ผลิตเป็นสินค้า Limited Edition แล้วทดลองขายสินค้านั้นบนโลกออนไลน์ด้วยความตั้งใจให้เกิดประโยชน์ครบทั้ง 3 ข้อนี้คือ “ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ซื้อไปแล้วใช้งานได้จริง นำรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น และที่สำคัญที่สุดคือผู้ให้และผู้รับต่างเห็นคุณค่าของการแบ่งปันอย่างเป็นรูปธรรม”

P1013415
ส่วนหนึ่งของทีมงาน Shirt & Share

การบริจาคเงินและสิ่งของเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยาก แต่เราขอเลือกทางยากเพื่อทำให้การแบ่งปันนั้นเกิดคุณค่าในความทรงจำ เราไม่ได้เน้นว่าต้องทำยอดขายให้ได้สูงสุด แต่เราอยากให้การแบ่งปันครั้งนี้สร้างความสุขแบบสุดๆ ทั้งแก่ผู้ให้ (คือคุณ) ผู้รับ (คือเขา) และผู้ส่งมอบน้ำใจนี้ไปยังผู้ให้และผู้รับ (คือเรา)

Why We Care?

จากการสัมภาษณ์คุณครูใหญ่ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในถิ่นทุรกันดาร ทำให้เราตระหนักถึงข้อเท็จจริงบางอย่างคือ

  • แม้จะมีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลให้เด็กนักเรียนได้เรียนฟรี 15 ปี แต่งบประมาณนั้นไม่เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กในถิ่นทุรกันดารให้ดีขึ้นเทียบเท่ากับเด็กในเมือง
  • เด็กนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวส่วนใหญ่มีปัญหาครอบครัวแตกแยก ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ 60% ด้อยโอกาส และอีก 40% ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาทำให้สติปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ย
  • พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร มีรายได้ประมาณ 15,000-20,000 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งน้อยเกินกว่าที่จะซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้แก่ลูกๆ

และนี่คือคำพูดบางตอนของครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองตะครอง

“เนื่องจากสภาพครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ทำให้เด็กนักเรียนที่มาโรงเรียนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าเก่าๆ มอมแมม บางคนไม่ได้สวมรองเท้ามาโรงเรียน เนื่องจากงบเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนั้นมีอย่างจำกัด พ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งมีรายได้น้อยจึงไม่มีเงินที่จะซื้อเสื้อผ้าชุดนักเรียนใหม่ให้กับลูกๆ เพื่อใช้สับเปลี่ยนมาโรงเรียนได้ในทุกเทอม ด้วยเหตุผลและสภาพดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์จากผู้ใจบุญ และมีจิตศรัทธาบริจาค เสื้อผ้า (ชุดนักเรียน) สำหรับนักเรียนทุกคนได้สวมใส่มาเรียนหนังสือ พร้อมทั้งเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารซึ่งจะเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต”

เรามีทางเลือกอยู่ 3 ทางคือ 1) น่ิงเฉยเพราะเชื่อว่ามีใครสักคนเข้าไปช่วยเหลือชุมชนเหล่านั้นอยู่ดี 2) รวบรวมเงินและปัจจัยของพวกเรากันเองนำไปบริจาค 3) ระดมสมอง พัฒนาและออกแบบสินค้าเพื่อนำไปจำหน่าย รายได้จากการลงแรง นำไปจัดหาอุปกรณ์การศึกษาที่น้องๆ ต้องการ แล้วนำไปส่งมอบด้วยตัวเอง

เราตัดสินใจเลือกทางที่สาม เพราะมันจะทำให้เราจดจำไปอีกนานแสนนานว่าเราตั้งใจขนาดไหนเพื่อทำสิ่งนี้ คุณค่าของการให้ไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงิน แต่มันอยู่ที่วิธีการและความรู้สึกดีๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างทางต่างหาก

Our mission Possible!

พวกเราขอเชิญชวนเพื่อนๆ มาร่วมกันช้อปเพื่อแชร์ให้น้องๆ ได้มีเสื้อเชิ้ตใส่ โดยในโครงการ Shirt & Share แผนนำร่องนี้ เราตั้งใจนำรายได้จากการจำหน่ายเสื้อนี้ไปจัดหาอุปกรณ์การเรียนให้แก่น้องๆ ในโรงเรียนบ้านโป่ง โรงเรียนหนองตะครอง และโรงเรียนกะพี้ ในจังหวัดนครราชสีมา 

“เป้าหมายคือเสื้อ 600 ตัว แก่น้องๆ 200 คนภายใน 1 เดือน”

ทันทีที่เราจำหน่ายเสื้อครบตามจำนวน เราจะนำรายได้ทั้งหมดหลังจากหักต้นทุนการผลิตเสื้อที่เราได้รับในราคาพิเศษจากโรงงาน เพื่อจัดเตรียมเสื้อ และ/หรืออุปกรณ์การศึกษา และนำไปมอบให้กับโรงเรียนทั้ง 3 แห่งโดยเร็วที่สุด เราจะแจ้งกำหนดการรวมทั้งภาพการส่งมอบเสื้อทั้งหมดผ่านบน Facebook และ Instagram ของโครงการ Shirt & Share

เรามีเวลาเพียง 1 เดือนในการจำหน่ายเสื้อให้ครบตามเป้าหมาย ยิ่งเราทำสำเร็จได้เร็วขึ้นเท่าไหร่ น้องๆ เหล่านี้อาจมีโอกาสได้ใส่เสื้อตัวใหม่เร็วขึ้นเท่านั้น คงจะดีไม่ใช่น้อยถ้าเราสามารถส่งมอบเสื้อให้น้องๆ ได้ทันเปิดเทอม ความสำเร็จของโปรเจ็คนี้ไม่ได้วัดกันที่ยอดขาย หากแต่เป็นการวัดกำลังความสามารถของเราในการหยิบยื่นโอกาสนี้ให้กับน้องๆ เราเชื่อว่ามั่นว่าพวกเราทำได้

Children
น้องๆ โรงเรียนบ้านโป่ง หนองตะครอง และกะพี้ จังหวัดนครราชสีมา

Buy 1 Give 3 for a Happier Child (ซื้อ 1 ให้ถึง 3) เพียงคุณซื้อเสื้อเชิ้ตโปโลหนึ่งตัว เราจะร่วมสมทบทุนเพื่อจัดหาเสื้อนักเรียน เสื้อกีฬา และเสื้อลำลองให้แก่น้องๆ ทั้ง 3 โรงเรียนนี้ เมื่อได้รับเสื้อแล้ว กรุณาใส่อวดให้โลกรู้ ว่าคุณได้เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กับสังคม ด้วยการอัพภาพขึ้น Facebook หรือ Instagram ส่วนตัว ใส่ Hashtag #shirtandshare ช่วยกันช้อปคนละนิด ช่วยกันแชร์คนละหน่อย ขอขอบคุณล่วงหน้าในความปรารถนาดี เราเพียงหวังให้จุดเริ่มต้นเพียงก้าวเล็กๆ นี้นำไปสู่โครงการที่ถูกขยายผลต่อไปยังชุมชนอื่น ความสำเร็จในวันข้างหน้าจะเป็นเช่นไร คุณคือจิ๊กซอว์สำคัญ

Buy 1 Give 3
Buy 1 Give 3 ซื้อเสื้อเพียง 1 ตัว เพื่อให้น้องได้รับเสื้ออีก 3 ตัว

Amazing Results!!!!!!!!

(อัพเดทเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2557)

ประกาศโปรดทราบ ตอนนี้เสื้อปันสุขได้ขายจนหมดเกลี้ยงแล้ว ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่ร่วมสนับสนุนโครงการเล็กๆ ของเราผ่านทาง IG/FB/LINE และ Bentoweb โปรดติดตามกิจกรรมดีๆ จากเราเพื่อร่วมฉลองความสำเร็จ และต่อเติมโอกาสส่วนที่เหลือเพื่อน้องๆ ได้ทาง Facebook และ Intagram ของโครงการ #shirtandshare

FB_shirtandshare

IG_shirtandshare

How to Buy?

6 ขั้นตอนในการแบ่งปันความสุขให้แก่น้องๆ

1. คลิ๊ก Follow เราบน Instagram และ/หรือ Facebook (คลิ๊กไลค์ให้เราบน FB: Shirt and Share), (คลิ๊กตามเราที่นี่บน IG: Shirtandshare) เพื่อติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ

2. สั่งซื้อผ่าน FB Inbox: Shirt and Share หรือ LINE ID: Shirtandshare หรือโทร 085-917-6998 โดยระบุไซส์เสื้อและจำนวนที่ต้องการ (เลือกขนาดเสื้อที่เหมาะกับคุณตามตารางไซส์เสื้อจากภาพด้านล่างนี้)

3. รอการติดต่อกลับว่ามีสินค้าคงเหลืออยู่ในสต๊อคหรือไม่

4. ทำการชำระเงินมาที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย น.ส.เบ็ญจพร โตวิวัฒน์ เลขที่ 748-2-82341-0

5. ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ LINE ID: Shirtandshare

6. รอรับสินค้าภายใน 1 สัปดาห์

เพียงเท่านี้การแบ่งปันก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ คุณทำให้เรารู้ว่าน้ำใจไม่เคยแห้งเหือดไปจากใจคนไทย เพราะว่าเราแคร์ เราจึงร่วมแชร์ ด้วยความปรารถนาดีจากพวกเราทีมงาน Shirt & Share

(อัพเดทเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557)

ทีมงาน Shirt & Share ขอเปิดช่องทางการสั่งซื้อเพิ่มเติมอีกหนึ่งช่องทาง โดยได้รับความร่วมมือจาก Bentoweb ในการพัฒนาระบบหน้าร้านให้สามารถสั่งซื้อเสื้อ แจ้งชื่อ/ที่อยู่ พร้อมทั้งแจ้งการโอนเงินได้บนเวบ จบในที่เดียว (https://shirtandshare.bentoweb.com)

bentoweb

 

KSME_POLO_INFO_V02

KSME_POLO_INFO_V02

Feel Free to Share These Photos on Your IG

No photos
%d bloggers like this: