Currently browsing tag

Live & Learn

ความสำเร็จที่ได้มาโดยการลงทุน

อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมัน ตามความคิดสติเราให้ทัน อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด และนี่คือ 10 ข้อคิดจากประสบการณ์จริงจากการทำงานคร่ำหวอดอยู่ในองค์กรทั้งเล็กและใหญ่ จะดีกว่าไหมหากเราสามารถปรับแนวทางการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและความสมดุล เพื่อให้เราสามารถกลับมาดำเนินชีวิตให้เป็นอยู่คืออย่างมีความสุขกว่าที่แล้วมา

%d bloggers like this: